0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

کالاهای جدید RSS

 • تبدیل مانیسمان ایران اتصال

  تبدیل مانسمان ایران اتصال

  3,300 تومان
 • زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

  زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال

  2,850 تومان
 • لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

  لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین "3 اینچ

  900,000 تومان
 • لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

  thickness:3.68mm-weight:24.3kg tolerance:±5٪

  335,000 تومان
 • لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

  لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین "1.1/2 اینچ

  305,000 تومان
 • لوله مانیسمان (بدون درز)سبک اهواز -

  لوله بدون درز(مانسمان)سبک اهواز -"4 اینچ

  0 تومان