021-55600312
 

گیج فشار خشک

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 10bar پکنز ترکیه

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 10bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 10bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 16bar پکنز ترکیه

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 16bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---

گیج فشار خشک ( مانومتر ) 16bar طرح پکنز ایران

10cM

واحد: عدد | نوع: خشک | درجه بندی: 16bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور