021-55600312
 

گپ جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

گپ جوشی پلیران-

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱۶۶,۵۵۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

110

واحد: عدد


۲۵۵,۲۰۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

160

واحد: عدد


۶۳۳,۴۵۰ ریال
---
---

گپ جوشی پلیران-

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۷۰,۵۵۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور