021-55600312
 

انواع چپوقی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

چپقی سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۰۵,۵۸۹ ریال
---
---

چپقی سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۵۸۷,۲۹۲ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۷۶,۲۳۶ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۴۹,۵۹۳ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۶۶,۸۷۷ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۹۵,۳۴۱ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۶۶,۳۱۵ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۴۷,۹۵۶ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۲۵۸,۱۴۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۵۲۴,۰۳۲ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۷,۲۰۵ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۹,۱۱۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۷۲,۳۵۷ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۹,۱۱۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۷۲,۳۵۷ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۱۳,۳۴۱ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد


۴۱۷,۴۰۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۶۸۴,۱۰۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۹۷۲,۳۰۰ ریال
---
---

چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور