۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

عایق فوم رولی پارس پلی فوم شرق

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

عایق لوله پارس پلی فوم شرق

۳/۸" ۱۲mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---

عایق لوله پارس پلی فوم شرق

۵/۸" ۱۶mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---

عایق لوله پارس پلی فوم شرق

۱/۲" ۲۰mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---

عایق لوله پارس پلی فوم شرق

۳/۴" ۲۵mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---

عایق لوله پارس پلی فوم شرق

۱" ۳۲mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق

۱.۱/۴" ۴۰mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---

عایق لوله پارس پلی فوم شرق

۱.۱/۲" ۵۰mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور