021-55600312
 

نوار چسب و نوار عایق

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

نوار چسب درزگیر نخ دار

3cm*25mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار چسب درزگیر نخ دار

5cm*25mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چسب مایع مخصوص

2.7kg

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار عایق بندی - 10 متری

3mm*5cm*10mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار عایق بندی - 10 متری

5mm*5cm*10mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چسب مخصوص عایق Kflex

1kg

واحد: قوطی


۰ ریال
---
---

چسب مخصوص عایق Kflex

3kg

واحد: قوطی


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر برزنتی Kflex - حلقه 23 متری

5cm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر برزنتی Kflex - حلقه 45 متری

5cm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی Kflex - حلقه 45 متری

5cm

واحد: حلقه


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی Kflex - حلقه 45 متری

7cm

واحد: حلقه


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی Kflex - حلقه 45 متری

10cm

واحد: حلقه


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی مسلح Kflex - حلقه 45 متری

5cm

واحد: حلقه


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی مسلح Kflex - حلقه 45 متری

7cm

واحد: حلقه


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی مسلح Kflex - حلقه 45 متری

10cm

واحد: حلقه


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر الاستومری Kflex - حلقه 10 متری

3cm*3mm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر الاستومری Kflex - حلقه 10 متری

5cm*3mm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر الاستومری Kflex - حلقه 10 متری

10cm*3mm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر الاستومری Kflex - حلقه 10 متری

3cm*6mm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---

نوار درزگیر الاستومری Kflex - حلقه 10 متری

5cm*6mm

واحد: حلقه


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور