021-55600312
 

نوار چسب و نوار عایق

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

چسب مایع مخصوص

2.7kg

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار چسب درزگیر نخ دار

3cm*25mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار چسب درزگیر نخ دار

5cm*25mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار عایق بندی - 10 متری

3mm*5cm*10mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نوار عایق بندی - 10 متری

5mm*5cm*10mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور