۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع مهره ماسوره

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مهره ماسوره نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره نیوپایپ

16*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره نیوپایپ

20*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره نیوپایپ

25*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

حلقه و ماسوره نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۰۲,۶۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۶۵,۳۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۶۸,۸۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۷,۸۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۸۰,۸۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره سوپر پایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۷۵,۶۶۱ ریال
---
---

مهره ماسوره سوپر پایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مهره ماسوره سوپر پایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۵۴,۴۲۱ ریال
---
---

مهره ماسوره سوپر پایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۰۸,۰۹۶ ریال
---
---

مهره ماسوره سوپر پایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۷۳۴,۸۷۸ ریال
---
---

مهره ماسوره سوپر پایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۸۳۷,۲۲۹ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور