۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید اذین

20*1/2"

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۵۵۵,۷۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید اذین

25*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۷۹۱,۱۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید اذین

32*1"

واحد: عدد | سایز: 32*1"


۱,۰۳۹,۲۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید اذین

40*1.1/4"

واحد: عدد | سایز: 40*1.1/4"


۱,۹۵۲,۱۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید اذین

50*1.1/2"

واحد: عدد | سایز: 50*1.1/2"


۲,۹۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید اذین

63*2"

واحد: عدد | سایز: 63*2"


۴,۰۱۲,۹۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید اذین

20*1/2"

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۲۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید اذین

25*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۲۷۳,۷۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره دو طرف جوش سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره دو طرف جوش سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۱۳۳,۹۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره دو طرف جوش سفید اذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۲۰۱,۲۰۰ ریال
---
---

مهره ماسوره دو طرف جوش سفید اذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۵۰۸,۶۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور