0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

ملزومات نصب عایق K-Flex

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

چسب عایق قوطی

قوطی 600گرمی


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

چسب عایق قوطی

1 کیلو گرمی


۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

چسب عایق قوطی

3 کیلوگرمی


۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلاستومری 3cm*3mm

حلقه 10 متری


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلاستومری 10cm*3mm

حلقه 10 متری


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلاستومری 5cm*3mm

حلقه 10 متری


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی عرض 10cm

حلقه 45متری


۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی عرض 5cm

حلقه 45 متری


۴۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی عرض 7cm

حلقه 45 متری


۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی مسلح عرض 7cm

حلقه 45 متری


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی مسلح عرض 10cm

حلقه 45 متری


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر آلومینیومی مسلح عرض 5cm

حلقه 45 متری


۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر برزنتی 5cm

حلقه 45 متری


۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

نوار درزگیر برزنتی 5cm

حلقه 23 متری


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور