۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

مغزی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مغزی دنده ای پلی رود

2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مغزی دنده ای پلی رود

1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور