021-55600312
 

مغزی یکسر فلز تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۲۰۳,۹۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

20*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۲۴۳,۵۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

25*1/2"

واحد: عدد | سایز: 25*1/2"


۲۰۵,۲۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

25*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۲۴۸,۷۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

32*1"

واحد: عدد | سایز: 32*1"


۴۰۸,۳۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

40*1.1/4"

واحد: عدد | سایز: 40*1.1/4"


۱,۱۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

50*1.1/2"

واحد: عدد | سایز: 250*1.1/2"


۱,۳۵۱,۴۰۰ ریال
---
---

مغزی یکسر فلزی سفید اذین

63*2"

واحد: عدد | سایز: 63*2"


۲,۶۴۵,۸۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور