021-55600312
 

الکترود

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

الکترود MT - بسته 2.5 کیلو گرمی

2/5

واحد: بسته 2.5 کیلوگرمی


۰ ریال
---
---

الکترود آما - بسته 5 کیلو گرمی

3

واحد: بسته 5 کیلوگرمی


۰ ریال
---
---

الکترود آما - بسته 5 کیلو گرمی

4

واحد: بسته 5 کیلوگرمی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور