021-55600312
 

لوله شوفاژی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.3mm | تلرانس: %5±


۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | تلرانس: %5±


۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm


۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5±


۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | تلرانس: %5±


۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | تلرانس: %5±


۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | تلرانس: %5±


۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5mm | تلرانس: %5±


۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6 میلی متر


۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm


۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور