۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

لوله تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله تک لایه آذین - PN20

20mm

واحد: متر


۱۲۴,۹۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

25mm

واحد: متر


۱۹۶,۳۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

32mm

واحد: متر


۳۶۸,۸۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

40mm

واحد: متر


۶۳۱,۴۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

50mm

واحد: متر


۱,۰۲۴,۲۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

63mm

واحد: متر


۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

75mm

واحد: متر


۲,۳۶۸,۵۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

90mm

واحد: متر


۳,۴۴۲,۶۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

110mm

واحد: متر


۵,۲۱۰,۹۰۰ ریال
---
---

لوله تک لایه آذین - PN20

125mm

واحد: متر | سایز: 125mm


۶,۸۸۲,۲۰۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

واحد: متر | سایز: 20mm


۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

واحد: متر | سایز: 25mm


۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

واحد: متر | سایز: 32mm


۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

40mm

واحد: متر | سایز: 40mm


۶۳۱,۴۰۰ ریال
---
---

لوله فویلدار تک لایه آذین

63mm

واحد: متر | سایز: 63mm


۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

20mm

واحد: متر


۱۴۶,۹۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

25mm

واحد: متر


۲۳۰,۸۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

32mm

واحد: متر


۴۳۳,۸۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

40mm

واحد: متر


۷۴۲,۵۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

50mm

واحد: متر


۱,۲۰۴,۵۰۰ ریال
---
---

لوله سه لایه PP.R آذین

63mm

واحد: متر


۱,۹۲۸,۷۰۰ ریال
---
---

لوله فویلدار آذین

50mm

واحد: متر | سایز: 50mm


۱,۰۲۴,۲۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور