0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت گیج دما

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

ترمومتر افقی ویکا ایران

c 0-120


۰ ریال
---
---

ترمومتر مانومتر چینی


۰ ریال
---
---

ترمومتر افقی پکنز

c 0-120


۰ ریال
---
---

ترمومتر افقی چینی

c 0 -120


۰ ریال
---
---

ترمومتر افقی ویکاآلمان

c 0 120


۰ ریال
---
---

ترمومتر عمودی پکنز

c 0-120


۰ ریال
---
---

ترمومتر عمودی چینی

c 0 -120


۰ ریال
---
---

ترمومتر عمودی ویکاآلمان

c 0-120


۰ ریال
---
---

ترمومتر عمودی ویکاایران

c 0-120


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور