021-55600312
 

قیمت نوار تفلون

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تفلن مایع سیم ایتالیا (CIM)


۲,۸۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

نوار تفلن تهران


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور