0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله گالوانیزه سپنتا سنگین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۷۱۲,۵۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:2.5mm-weight:9.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3/4 اینچ


۹۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:2.8mm-weight:13.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:2.8mm-weight:17.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:2.8mm-weight:19.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۱,۷۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:2.8mm-weight:24.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:3.30mm-weight:36kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:4mm-weight:52kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۴,۵۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:4mm-weight:67kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۵,۸۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:4mm-weight:83kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

thickness:4.2mm-weight:104kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "6 اینچ


۹,۱۵۲,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور