0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله گالوانیزه ساوه سبک

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:2mm-weight:6kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:2mm-weight:8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3/4 اینچ


۷۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:2.5mm-weight:12.2kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:2.5mm-weight:15kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:2.5mm-weight:18kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:2.8mm-weight:24.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:3mm-weight:32kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:3mm-weight:39kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

thickness:3mm-weight:50kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور