0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله مانیسمان سبک اهواز

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله مانیسمان (بدون درز)سبک اهواز -

thickness:4mm-weight:67kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 4 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک اهواز

thickness:3.5mm-weight:30kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک اهواز

thickness:4mm-weight:37kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان(بدون درز)سبک اهواز -

thickness:4mm-weight:46kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان(بدون درز)سبک اهواز -

thickness:3.2mm-weight:22kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور