0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله درزدار API سپاهان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

thickness:2.77mm-weight:7.7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۵۶,۷۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

thickness:2.87mm-weight:10kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3/4 اینچ


۷۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

thickness:3.25mm-weight:14kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6متری | سایز: "1 اینچ


۹۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

thickness:3.56mm-weight:20.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۱۵۲,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

thickness:3.68mm-weight:24.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۱۷۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

thickness:3.91mm-weight:33kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۲۳۵,۰۰۰ تومان
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور