۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

فوم لوله ایی سفید

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*250m

1mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*150m

2mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*100m

3mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*80m

4mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*60m

5mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m

6mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m

8mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*50m

10mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m

15mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m

20mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m

25mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m

30mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m

35mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی پارس پلی فوم شرق - 1m*25m

۵/۸" ۱۶mm

واحد: متر


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور