021-55600312
 

فلنچ و آداپتور تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اداپتور فلنچ اذین

75mm

واحد: عدد | سایز: 75mm


۱۷۸,۵۰۰ ریال
---
---

اداپتور فلنچ اذین

90mm

واحد: عدد | سایز: 90mm


۳۳۲,۶۰۰ ریال
---
---

اداپتور فلنچ اذین

110mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۴۴۰,۱۰۰ ریال
---
---

اداپتور فلنچ پلیمری اذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۱۲۰,۱۰۰ ریال
---
---

فلنچ اذین

110mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۷۵۷,۲۰۰ ریال
---
---

فلنچ پلیمری اذین

90mm

واحد: عدد | سایز: 90mm


۶۵۸,۲۰۰ ریال
---
---

فلنچ پلیمری اذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۴۴۸,۲۰۰ ریال
---
---

فلنچ پلیمری اذین

75mm

واحد: عدد | سایز: 75mm


۴۷۹,۹۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور