۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

فلنج دنده ایی سیاه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

1"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

1.1/4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

5"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج دنده ایی 20 میل مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور