021-55600312
 

شیر پیسوار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر پیسوار کیزایران

1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر پیسوار کیزایران

1/2"*3/8"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

1/2"*3/8

واحد: عدد | نوع: بی مهره | کد محصول: 45F | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

1/2"*3/8

واحد: عدد | نوع: بی مهره | کد محصول: 45F | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

1/2"*3/8

واحد: عدد | نوع: بدون فیلتر | کد محصول: 46 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا

1/2"*1/2"

واحد: عدد | نوع: بدون فیلتر | کد محصول: 45 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور