021-55600312
 

شیر پیسوار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر پیسوار کیزایران

1/2"*1/2"

واحد: عدد


۵۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار کیزایران

1/2"*3/8"

واحد: عدد


۵۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پکیج شیلان - بدنه برنجی

1/2"

واحد: عدد


۴۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پکیج شیلان - بدنه برنجی

1/2"

واحد: عدد


۷۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار بدون قالپاق زتا - بدنه برنجی - دسته پلی امید

"۱/۲*"۱/۲

واحد: عدد


۴۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار بدون قالپاق زتا - بدنه برنجی - دسته پلی امید

"۱/۲*"۳/۸

واحد: عدد


۴۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار شیلان - بدنه برنجی - دسته فلزی

"۱/۲*"۱/۲

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار شیلان - بدنه برنجی - دسته فلزی

"۱/۲*"۳/۸

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

1/2"*3/8

واحد: عدد | نوع: بی مهره | کد محصول: 45F | فشار کار: 16Bar


۲,۹۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا

1/2"*3/8

واحد: عدد | نوع: بی مهره | کد محصول: 45F | فشار کار: 16Bar


۲,۹۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

1/2"*3/8

واحد: عدد | نوع: بدون فیلتر | کد محصول: 46 | فشار کار: 16Bar


۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا

1/2"*1/2"

واحد: عدد | نوع: بدون فیلتر | کد محصول: 45 | فشار کار: 16Bar


۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور