021-55600312
 

شیر مینی والو

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 012 | فشار کار: 150bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دوسر توپیچ | کد محصول: 011 | فشار کار: 150bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر مینی والو برنجی دوسر روپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دوسر روپیچ | کد محصول: 015 | فشار کار: 150bar


۱,۷۴۹,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور