021-55600312
 

شیر فشار شکن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۴۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۵۰,۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۷۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فشار شکن وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور