021-55600312
 

شیر شلنگی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: ساده | کد محصول: 34 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: ساده | کد محصول: 34 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: ساده | کد محصول: 34 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: ضدیخ | کد محصول: 34/1 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: ضدیخ | کد محصول: 34/1 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: ضدیخ | کد محصول: 34/1 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: قفل دار | کد محصول: 34PL | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: قفل دار | کد محصول: 34PL | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور