021-55600312
 

شیر سوزنی (کف فلزی)

واحد
جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور