021-55600312
 

شیر آتش نشانی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی ایستاده وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی دفنی وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 100bar


۹,۰۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | فشار کار: 100bar


۱۲,۸۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 100bar


۱۷,۴۲۳,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور