021-55600312
 

سه راه تبدیل 90درجه جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل جوشی90 درجه پلیران

90*110

واحد: عدد


۴۸۳,۷۸۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه پلیران

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۲۴۴,۰۸۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی90 درجه پلیران

160*200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۲۸۰,۵۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۰۸۰,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۵,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

160*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۵۷۹,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

200*160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۰۰۵,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 90درجه پلیران

250*200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵,۴۲۶,۴۳۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور