021-55600312
 

سه راهی 45 درجه تبدیلی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۸۵۶,۶۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۴۵۱,۶۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۱,۷۴۹,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

125*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲,۹۴۶,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

160*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۴,۶۶۹,۸۲۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

200*160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۲۰,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه سایلنت پلیران

75*50

واحد: عدد


۱,۰۳۷,۲۸۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه سایلنت پلیران

110*50

واحد: عدد


۱,۹۳۶,۵۲۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه سایلنت پلیران

110*75

واحد: عدد


۲,۳۶۷,۵۳۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه سایلنت پلیران

125*110

واحد: عدد


۳,۷۹۴,۵۴۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه سایلنت پلیران

160*110

واحد: عدد


۶,۲۸۰,۳۵۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

200*160

واحد: عدد


۲۰,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه سایلنت پلیران

200*160

واحد: عدد


۲۰,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت

45

واحد: عدد | نوع: سایلنت


۲۰,۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور