۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

سه راهی مغزی فلزی تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی مغزی فلزی سفید اذین

20*1/2"

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۲۲۷,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی مغزی فلزی سفید اذین

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راهی مغزی فلزی سفید اذین

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راهی مغزی فلزی دیواری سفید اذین

20*1/2"

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۲۴۴,۱۰۰ ریال
---
---

سه راهی مغزی فلزی دیواری سفید اذین

25*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۲۶۹,۳۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور