021-55600312
 

سه راهی تبدیلی گالوانیزه

واحد
جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور