۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

سردنده درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سردنده درزدار ایران اتصال

1/2"

واحد: عدد


۲۵,۷۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

3/4"

واحد: عدد


۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

1"

واحد: عدد


۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

1.1/4"

واحد: عدد


۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

1.1/2"

واحد: عدد


۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

2"

واحد: عدد


۱۰۶,۵۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

2.1/2"

واحد: عدد


۱۷۳,۰۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

3"

واحد: عدد


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سردنده درزدار ایران اتصال

4"

واحد: عدد


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور