021-55600312
 

زانو 45 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور