021-55600312
 

زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید اذین

20*1/2"

واحد: عدد | سایز: 20*1/2"


۲۱۸,۴۰۰ ریال
---
---

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید اذین

20*3/4"

واحد: عدد | سایز: 3/4"*20


۲۶۲,۸۰۰ ریال
---
---

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید اذین

25*3/4"

واحد: عدد | سایز: 25*3/4"


۲۶۵,۱۰۴ ریال
---
---

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید اذین

25*1/2"

واحد: عدد | سایز: 25*1/2"


۲۵۰,۹۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور