0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

بست داربست

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال ورق 2.5 میلی متر


۰ ریال
---
---

بست آهن گیر


۰ ریال
---
---

بست تک پیچ


۰ ریال
---
---

بست چهار پیچ سبک


۰ ریال
---
---

بست چهار پیچ سنگین


۰ ریال
---
---

بست گردون


۰ ریال
---
---

رابط داربست


۰ ریال
---
---

مغزی داربست


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور