021-55600312
 

انواع نازل آتش نشانی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

نازل شیردار آریا کوپلینگ-بدون دنباله

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگ - بدون دنباله

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل ساده آریا کوپلینگ - با هیدرانت ته نازلی "1.1/2

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار آریا کوپلینگ - با هیدرانت ته نازلی "1.1/2

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگ - با هیدرانت ته نازلی "1.1/2

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور