۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع مغزی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

مغزی بلند -50سانتی نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 50mm


۳۸۰,۶۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"


۲۳۱,۶۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

3/4"


۳۲۰,۲۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1"


۷۰۴,۵۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 10mm


۱۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 15mm


۱۷۴,۶۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 25mm


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 30mm


۲۵۶,۵۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 40mm


۳۰۷,۶۰۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 50mm


۴۱۶,۴۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۳۶۵,۵۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۵۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۶۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۸۲۴,۴۰۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد


۱۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۱۷۳,۰۹۲ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۳۳۱,۳۶۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۵۰۵,۲۱۵ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۱۴۶,۶۰۵ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۹۳,۵۳۷ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۴۶۴,۶۶۷ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40


۴۲۸,۸۰۶ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50


۵۰۶,۵۲۳ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 60mm


۵۸۴,۳۱۹ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 70mm


۶۷۳,۷۲۹ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور