۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع صفحه نصب

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

صفحه نصب تک نیوپایپ

63mm

واحد: عدد


۲۰,۷۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

153mm

واحد: عدد


۴۱,۳۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۶۱,۹۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپ

واحد: عدد


۱۲۱,۳۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ

500mm

واحد: عدد


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۷۱,۲۰۰ ریال
---
---

صفحه دیواری دوبل 153 میل

153mm

واحد: عدد


۱۳۴,۱۸۰ ریال
---
---

صفحه دیواری قوس دار

250

واحد: عدد


۲۳۲,۱۷۰ ریال
---
---

صفحه دیواری رادیاتور

500

واحد: عدد


۳۴۴,۷۶۷ ریال
---
---

صفحه دیواری تک

73

واحد: عدد


۷۰,۵۲۳ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور