021-55600312
 

انواع صفحه نصب

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب تک نیوپایپ

63mm

واحد: عدد


۱۹,۶۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

153mm

واحد: عدد


۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۵۷,۵۰۰ ریال
---
---

صفحه دیواری تک

واحد: عدد | سایز: 73 mm


۰ ریال
---
---

صفحه دیواری دوبل

واحد: عدد | سایز: 153mm


۰ ریال
---
---

صفحه دیواری رادیاتور

واحد: عدد | سایز: 500mm


۰ ریال
---
---

صفحه دیواری قوس دار

واحد: عدد | سایز: 250 mm


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور