021-55600312
 

انواع صفحه نصب

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب تک نیوپایپ

63mm

واحد: عدد


۱۹,۶۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

153mm

واحد: عدد


۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۵۷,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور