۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع شیرآلات و مطعلقات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۳۱۶,۶۰۰ ریال
---
---

بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25cm


۵۲۱,۹۰۰ ریال
---
---

بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۸۰۹,۰۰۰ ریال
---
---

پایین تنه شیر فلکه سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۱۸۳,۴۰۰ ریال
---
---

پایین تنه شیر فلکه سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

پایین تنه شیر فلکه سفید اذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۳۱۳,۱۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه 45 درجه سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۱,۲۳۳,۱۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه 45 درجه سفید اذین

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه بوشن فلزی45 درجه دو سر جوش- اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۱,۰۱۴,۲۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کامل سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۵۰۲,۸۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کامل سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۷۴۶,۸۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کامل سفید اذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۱,۱۲۴,۶۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کامل سفید اذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۱,۱۳۳,۱۰۰ ریال
---
---

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۴۵۶,۲۰۰ ریال
---
---

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۵۲۸,۲۰۰ ریال
---
---

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید اذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۸۹۷,۶۰۰ ریال
---
---

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید اذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۱,۳۹۰,۶۰۰ ریال
---
---

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید اذین

50mm

واحد: عدد | سایز: 50mm


۲,۲۴۷,۴۰۰ ریال
---
---

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید اذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۲,۳۴۳,۹۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور