021-55600312
 

انواع سیفون

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد


۲۳۹,۲۰۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۶۷,۳۰۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۸۰۳,۵۰۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

110*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۶۰,۴۰۰ ریال
---
---

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری چسبی پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری چسبی پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری چسبی پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری پوش فیت پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری پوش فیت پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری پوش فیت پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور