021-55600312
 

انواع سه راهی صفحه دار پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۷۴,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۷۴,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 180 صفحه دار کلاسیک سوپرپایپ

16*16*3/4""

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۷۱,۲۳۷ ریال
---
---

زانو سه راه 90 صفحه دار روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۸۶,۲۷۹ ریال
---
---

زانو سه راه 90صفحه دار توپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۷۱,۲۳۷ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور