۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع زانو دیواری پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۴۵,۴۰۰ ریال
---
---

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۴۶,۲۰۰ ریال
---
---

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۵۶۷,۴۰۰ ریال
---
---

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۴۴,۳۰۰ ریال
---
---

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۸۱۴,۵۵۷ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۱,۰۲۱,۱۱۲ ریال
---
---

زانودیواری پرسی توپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۸,۱۹۲ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ

16*1/2"


۰ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۷۱۲,۰۹۷ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ-سوپر پایپ

16*3/4


۰ ریال
---
---

زانودیواری صفحه دار روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۲۷,۱۳۹ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار توپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۳۲,۳۷۱ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار روپیچ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار توپیچ - اتصالات روکارمهره ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور