021-55600312
 

انواع درپوش پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

16mm

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۷۰,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

20mm

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۱,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۵۱,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۴۱,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۶۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی طرح جدید-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۱,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قزمز-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۱,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۰,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۲۲,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۲۲,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۷,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۷,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۸۴۳,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ "1 مخصوص کلكتور مدولار نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۷۴۳,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۴۶۰,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۷۹۲,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/4با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶۵۷,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2 نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۸۳۲,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست ابی-سوپرپایپ

واحد: عدد


۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست قرمز-سوپر پایپ

واحد: عدد


۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست ابی-سوپر پایپ

0

واحد: عدد

۲۷,۲۵۰ ریال
۲۷,۲۵۱ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست قرمز-سوپر پایپ

0

واحد: عدد


۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

درپوش روپیچ-سوپر پایپ

1"


۴۲۳,۲۴۷ ریال
---
---

درپوش توپیچ-سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ-سوپر پایپ

1"

واحد: عدد


۴۲۲,۰۴۸ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور