021-55600312
 

انواع درپوش پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

درپوش پلاستیکی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی طرح جدید-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قزمز-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

16mm

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

20mm

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۰۳,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۳۳,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۰۶,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۸۵,۱۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۲۹,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پرسی نیوپایپ

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲,۱۲۷,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست ابی

واحد: عدد


۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست قرمز

واحد: عدد


۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ-سوپر پایپ

1"

واحد: عدد


۴۲۲,۰۴۸ ریال
---
---

درپوش روپیچ

1"


۴۲۳,۲۴۷ ریال
---
---

ته بند سوپر والو T2سوپر پایپ

واحد: عدد


۶۲۸,۹۳۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۱,۴۵۲,۶۴۳ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۱,۹۰۲,۷۰۴ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۲,۳۷۷,۰۷۲ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست ابی

0

واحد: عدد


۲۷,۲۵۱ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی برای تست قرمز

0

واحد: عدد


۲۷,۲۵۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور