021-55600312
 

انواع درپوش تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

درپوش سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۱۳,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۱۸,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۲۵,۴۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۴۲,۶۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

50mm

واحد: عدد | سایز: 50mm


۷۹,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

63mm

واحد: عدد | سایز: 63mm


۱۷۲,۳۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

75mm

واحد: عدد | سایز: 75mm


۲۵۷,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

90mm

واحد: عدد | سایز: 90mm


۳۷۹,۳۰۰ ریال
---
---

درپوش سفید اذین

110mm

واحد: عدد | سایز: 110mm


۶۰۸,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی طرح جدید اذین

1/2"

واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی اذین

1/2"

واحد: عدد


۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید اذین

1/2"

واحد: عدد


۹,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلندپلاستیکی قرمز- اذین

1/2"

واحد: عدد


۹,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی اذین

3/4"

واحد: عدد


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلندپلاستیکی قرمز - اذین

1"

واحد: عدد


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - اذین

3/4"

واحد: عدد


۱۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی اذین

1"

واحد: عدد


۳۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید - اذین

1/2"

واحد: عدد


۷,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید - اذین

3/4"

واحد: عدد


۱۱,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید - اذین

1"

واحد: عدد


۲۰,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید- اذین

1/2"

واحد: عدد


۱۱,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار سفید- اذین

3/4"

واحد: عدد


۱۸,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور