۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع جعبه آتش نشانی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

50*60*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز-یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

50*60*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید - یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

60*75*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز- یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

60*75*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - با درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

60*75*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - با درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

90*75*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید - با یک درب طلق خور- یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

90*75*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز- با یک درب طلق خور - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

90*75*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

150*60*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

150*60*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ - بدنه داخلی سفید -با درب و قاب استیل -یراق با آبکاری نیکل و کروم

150*60*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور