۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

انواع بوشن و رابط پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بوشن پرسی.سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۰,۰۱۴ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۶۴,۷۹۱ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۳۸,۹۴۱ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۳۳,۷۸۶ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۷,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۴۱,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴,۸۳۸,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۴۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

63*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۵۵۷,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۶۷۱,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۸۷۹,۹۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۱,۳۳۶,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن کوپلی

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۲,۰۴۰,۸۰۰ ریال
---
---

بوشن سوپرپایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

بوشن سوپرپایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۶۷۱,۰۰۴ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۷۱,۹۷۷ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۸۹۸,۵۹۶ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد


۸۶۰,۷۷۳ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد


۹۴۴,۹۲۱ ریال
---
---

رابط تو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2

واحد: عدد


۸۶۶,۰۰۵ ریال
---
---

زانویی سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۹۴۰,۵۶۱ ریال
---
---

زانویی سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۱,۰۰۴,۱۰۸ ریال
---
---

سه راه سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۱,۲۵۷,۶۴۲ ریال
---
---

بوشن پرسی. کلاسیک سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۴۱,۳۸۸ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۵۱,۵۸۷ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۵۲,۹۷۲ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۶۴,۷۲۷ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۲۴۰,۱۲۷ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۳۴۱,۷۱۵ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۵۷۶,۵۰۱ ریال
---
---

بوشن پرسی نیوپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۴۶,۹۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور