021-55600312
 

انواع بست تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست لوله سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۴,۶۰۸ ریال
---
---

بست لوله سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۵,۲۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله سفید اذین

20mm

واحد: عدد | سایز: 20mm


۷,۴۰۰ ریال
---
---

بست زوج لوله سفید اذین

25mm

واحد: عدد | سایز: 25mm


۸,۳۰۰ ریال
---
---

بست لوله سفید اذین

32mm

واحد: عدد | سایز: 32mm


۹,۲۰۰ ریال
---
---

بست لوله سفید اذین

40mm

واحد: عدد | سایز: 40mm


۱۲,۹۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور