۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

ابزارآلات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

قالب دستگاه المنت mm 20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قالب دستگاه المنت mm 125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه المنت

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دستگاه جوش 50 -20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دستگاه جوش 125 - 63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)

20*25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)

32*40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)

40*50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)

50*63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دسته اتو

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه ابزار آذین تیپ C (اتو+قالب)

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترموستات دستگاه جوش

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

متر (3متری)

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قیچی لوله بر m42

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور